Traffic Info

Policie ČR, Global Assistance, Český rozhlas, Radio Impuls, NDIC, ŘSD

Traffic Info

Všechny dopravní informace na jednom místě a v každém médiu.

Traffic Info
O klientovi

V České republice je několik subjektů, které vytvářejí dopravní informace. Většinu zpráv zabezpečuje Policie ČR. Do systému také přispívají státní a městské organizace jako Národní dopravní a informační centrum (NDIC), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Technická správa komunikací (TSK) nebo samotné obce a městské části. Tvůrci jsou také fyzické osoby, které nehody nahlašují rádiovým stanicím nebo na asistenční linky.

Situace předtím

Sběr a publikování dopravních informací bylo decentralizované a neexistovalo jedno místo, kde by bylo možné najít všechny aktuální zprávy. K institucím i řidičům se dostával pouze zlomek zpráv a i to často z neověřených zdrojů.

Výzva

Připravit platformu, která umožní rychlé a přívětivé vytváření informací, agreguje všechny zprávy na jednom místě a poskytne přístup ke kompletnímu zpravodajství. Každá zpráva poskytne popis, autora, polohu na mapě a umožní také jejich aktualizaci.

Řešení

Řešení TrafficNews se skládá z těchto modulů:

1. Tvorba zpravodajství - přesná poloha na mapě, popis, zdroj, přístup ke všem zprávách a archivu. Rozhraní obsuhují operační složky na Policii nebo agenti call center.

2. Inbound - systém zobrazuje automaticky přehled všech zpráv, který se pravidelně aktualizují. Rozhraní je určeno pro operační oddělení, redakce, management institucí a firem. Systém integruje následující zdroje zpráv:

- Policie ČR

- Technická správa komunikací

- Národní dopravní informační centrum

- Ředitelství silnic a dálnic

- Informace z asistenčních služeb

- Obce a kraje

- Informace od řidičů v terénu

3. Outbound - systém publikuje zprávy do všech kanálů pro koncové uživatelé jako jsou posluchači nebo zákazníci asistenčních služeb či pojišťoven. Zprávy se šíří na webu, SMS, v mobilních aplikacích, automatickou hlasovou službou přes IVR, vysíláním RDS do rádií nebo do navigací.