Kyberbezpečnost

 


Odolnost proti kybernetickým nebezpečím je organickou součástí našich řešení. Jsme vybaveni pro analýzy, testování, konzulace a implementace rozmanitých bezpečnostních opatření na všech úrovních procesů podporovaných našimy systémy.
Účastníme se aktivně na tvrobě národního prostředí kybernetické bezpečnosti a patříme k vyhledávaným autoritám v této oblasti.

 

Pilíře


V každé firmě existují základní pilíře kybernetické bezpečnosti, které je třeba dodržovat, aby se většině incidentů dalo předcházet. Chceme-li přeložit termíny ISO 27k do lidského jazyka, vidíme tyto oblasti: 

  • Nástroje prevence
  • Monitorovnání
  • Testování a laboratorní práce

 

Hodnocení


Hodnocení zahrnuje formální procesy a vyžaduje základní průzkum kritické infrastruktury (kanceláře, DC, operační centrum).

 

Testování


Testy mohou zahrnovat systémové a personální reakce na bezpečnostní incidenty a situace (porušení firewallu, phishing emailové kampaně, atd.).
Důležitými cíli testování je odhalit skutečná slabá místa, měřit skutečná rizika a reakce a doplňovat data pro správnou strukturu a procesní změny.

 

Bezpečnostní architektura


Hodnocení a testy definují skutečná rizika kybernetické bezpečnosti. Na základě tohoto mapování musí management definovat priority a tým může pomoci definovat změny struktury (rekonfigurace systému, výměna systému, nové zavedení systému nebo změny procesu apod.).

 

Povědomí/trénink/procesy/lidé/


Efektivní transformace kybernetické bezpečnosti nenastane bez vzdělaných uživatelů na všech úrovních. Povědomí je nutností a považujeme jej za jeden z klíčových prvků.

 

Infrastruktura (fyzická a logická)


Na základě mapování rizika může Teleasist poskytovat služby při budování všech kritických prvků kybernetické bezpečnosti na různých platformách (open source, cloud atd.).

 

Inteligentní firewally a kontrola síťové dopravy (DPI, sondy apod.)

  • Systémy IDM/PAM
  • Posouzení zranitelnosti
  • Kontinuální testování a zpevňování systému

 

Stavba a provoz základního bezpečnostního systému


Teleasist může poskytnout zvláštní péči v oblasti ochrany proti úniku dat budováním specializovaných systémů nebo implementací provoz hotového řešení.

 

Stavba a provoz DLP systémů


Ve světě dynamicky se měnících hrozeb se nikdo nemůže spolehnout na statická řešení. Průběžné monitorování je jedním ze způsobů dynamické ochrany.

 

Stavba a provoz bezpečnostního monitoringu


Teleasist může vybudovat a provozovat kompletní  SOC (bezpečnostní operační centrum) a CERT (havarijní počítačový tým). Toto řešení může být budováno a předáno společností VIG nebo provozované společností Teleasist a jejími partnery. Řešení může fungovat v průmyslových standardních řešeních nebo může být sestaveno od začátku.

 

 
Logo Teleasist